KNVB blokkeert Amerikaanse overname: Vitesse verder in de problemen

Gepubliceerd op 14 februari 2024 om 12:20

De licentiecommissie van de KNVB heeft woensdag de overname van voetbalclub Vitesse door de Common Group geblokkeerd. De Amerikaanse partij heeft volgens de KNVB te weinig duidelijkheid gegeven over zijn financiële achtergrond. De licentiecommissie heeft daarnaast aan Vitesse een boete van € 100.000,- opgelegd. 

Beeld: NL nieuws - Tekst: Sportredactie

In september 2022 kondigde Vitesse aan dat de Common Group de aandelen in Vitesse wilde overnemen, nadat de huidige eigenaar Oyf in maart 2022 kenbaar had gemaakt dat hij zijn aandelen van de hand wilde doen.

‘’De onafhankelijke licentiecommissie betaald voetbal heeft besloten om het verzoek van Vitesse tot goedkeuring van de overdracht van haar aandelen aan de Common Group af te wijzen. Naar het oordeel van de licentiecommissie is niet gebleken dat de Common Group beschikt over eigen vermogen en is niet duidelijk of de Common Group investeerders heeft. Er is geen inzicht gegeven in de herkomst van het (aan te trekken) geld van de Common Group’’. Valt te lezen op de website van de KNVB. 

‘’Het in september 2022 door Vitesse gedane verzoek tot goedkeuring, heeft de licentiecommissie betaald voetbal niet in behandeling genomen. Dit verzoek tot overdracht van de aandelen Vitesse door Oyf zag namelijk niet op de Common Group, maar op de Stichting Betaald Voetbal Vitesse Arnhem. Toen was echter al duidelijk dat de aandelen uiteindelijk overgedragen zouden (gaan) worden aan de Common Group (Vitesse had immers de Common Group al gepresenteerd als de beoogd eigenaar).’’ 

Vitesse heeft tot en met woensdag 21 februari aanstaande de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen het besluit van de licentiecommissie om de aandelenovername door de Common Group af te wijzen. 

De licentiecommissie heeft daarnaast aan Vitesse een boete van € 100.000,- opgelegd. Deze boete is opgelegd omdat Vitesse de licentiecommissie heeft misleid door haar maandenlang niet te ïnformeren over de beëindiging van de relatie tussen Vitesse en haar bank terwijl Vitesse wist dat dit essentieel was voor de beoordeling van licentiecommissie voor wat betreft voortzetting van de licentie in het nieuwe seizoen. Vitesse heeft aldus niet voldaan aan de verplichtingen op grond van artikel 6, lid 1 tot en met 4 van het Licentiereglement Betaald Voetbal en licentie-eis F.09 ‘Meldplicht wezenlijke wijzigingen financiële positie van licentiehouder’.