Geen vervolging in één zaak rondom regisseur The Voice Of Holland; onderzoek naar andere zaken loopt nog

Gepubliceerd op 22 november 2022 om 16:07

Sinds eind april heeft de politie onder leiding van het Openbaar Ministerie onderzoek gedaan naar mogelijke zedenfeiten gepleegd door vier personen rondom het televisieprogramma The Voice Of Holland (TVOH). Drie van deze onderzoeken zijn of worden uitgevoerd onder leiding van het Openbaar Ministerie in Midden-Nederland. Het vierde onder leiding van het Openbaar Ministerie in Noord-Holland.

Beeld: NL nieuws

Van de drie onderzoeken onder leiding van het parket Midden-Nederland is er inmiddels één afgerond. Dit betrof een onderzoek naar aanleiding van twee afzonderlijke aangiften tegen dezelfde verdachte van een onzedelijke betasting en een zoen op de mond. Na zorgvuldige bestudering van het onderzoeksdossier en intern overleg is door de officier van justitie besloten in de bettreffende zaken geen vervolging in te stellen tegen de verdachte. Er is geen bewijs gevonden dat de aangiften ondersteunt.

Om tot een veroordeling te komen is het noodzakelijk dat een aangifte ondersteund wordt door een tweede bewijsmiddel. Dat kan bijvoorbeeld een belastende getuigenverklaring zijn of bewijs in de vorm van aangetroffen sporen. Omdat dergelijk bewijs niet is gevonden tijdens het onderzoek heeft het Openbaar Ministerie besloten de zaak te seponeren. Dit is aan alle direct betrokkenen medegedeeld.

Met het sepot geeft het Openbaar Ministerie dus aan dat de aangiften in juridische zin niet bewijsbaar zijn. De vraag of de in de aangiften genoemde voorvallen wel of niet plaatsgevonden hebben, blijft hiermee onbeantwoord. Het Openbaar Ministerie realiseert zich dat dit voor zowel de aangevers als de (gewezen) verdachte onbevredigend kan zijn.

De andere twee onderzoeken die lopen onder leiding van het parket Midden-Nederland zijn nog niet afgerond. De verwachting is dat dit op zijn vroegst pas begin volgend jaar het geval zal zijn. Dit valt nog niet met zekerheid te zeggen, omdat bevindingen in een onderzoek altijd aanleiding kunnen zijn voor verder onderzoek. Ook het genoemde onderzoek onder leiding van het parket Noord-Holland is nog gaande.