Vandaag is halfjaarlijkse test NL Alert

Gepubliceerd op 8 juni 2020 om 12:00

Vandaag om 12 uur zendt de overheid een NL-Alert controlebericht uit. De test wordt uitgevoerd om te controleren of het systeem werkt en of inwoners hun mobiele telefoon goed in hebben gesteld om het bericht te kunnen ontvangen.
De test wordt elk half jaar uitgevoerd, op de eerste maandag in juni en december. Omdat het vorige week Tweede Paasdag was, wordt de test ditmaal eenmalig een week later uitgevoerd.
Volgens de overheid zal in het bericht duidelijk staan aangegeven dat het om een controlebericht gaat. Ontvangers hoeven dus niets te doen.

Meerdere berichten ontvangen?

Het komt soms voor dat een bericht meerdere malen op een mobiel lijkt te zijn binnengekomen. Volgens de overheid kan dit bijvoorbeeld komen doordat het eerste bericht niet goed is weggedrukt. Verder kan op een telefoon met een Android besturingssysteem een herhaalfunctie zijn ingesteld voor algemene berichtgeving, waardoor het NL-Alert opnieuw wordt getoond.
Een andere verklaring kan zijn dat een mobiele telefoon het NL-Alert kan ontvangen op twee kanalen. NL-Alert wordt namelijk uitgezonden via twee verschillende kanalen: het ene kanaal is voor oude mobiele telefoons en het andere kanaal voor moderne telefoons. Sommige mobiele telefoons gebruiken beide kanalen waardoor die telefoons het NL-Alert dubbel ontvangen.

Geen bericht ontvangen?

Het komt ook voor dat mensen geen alert ontvangen of dit pas later ontvangen. Volgens de overheid kan dit komen doordat:
- Het toestel op vliegtuigmodus stond of uitgeschakeld was.
- Het toestel geen bereik had.

NL Alert uitschakelen

Hoewel het wordt afgeraden, is het mogelijk om de NL Alert uit te schakelen. Je ontvangt dan geen NL-Alert in geval van een noodsituatie bij jou in de buurt.