Ahoy: De financiële steun uit Den Haag was noodzakelijk, maar niet dekkend

Gepubliceerd op 27 januari 2022 om 15:22

De huidige maatregelen raken de cultuur- en evenementensector, zo ook Rotterdam Ahoy - waar vorig jaar mei het Eurovisie Songfestival werd gehouden. NL nieuws sprak met een woordvoerder en legde Ahoy een aantal vragen voor. Het artikel is gemaakt op 24 januari, een dag voor de persconferentie met de versoepelingen.

Beeld: NL nieuws

Begin van de coronapandemie kregen veel ondernemers, zo ook Ahoy een financiële steun vanuit Den Haag: 'De financiële steun was en is nuttig en noodzakelijk, maar natuurlijk geen 100% dekkend, dus iedereen heeft fors zelf bijgelegd en offers gebracht.' Aldus een woordvoeder van Ahoy. 'We zijn na 2 jaar, op de rand van het 3e jaar echter op het punt dat het niet met geld is goed te maken; we moeten open en volledig ook, niemand kan dit nog een jaar volhouden.'

Gevolgen van de maatregelen

Ahoy heeft, zoals vele andere, te maken met de gevolgen van de maatregelen die corona moeten indammen. 'De rek is er in de maatschappij en sector volledig uit. Inmiddels zijn we van de bijna 24 maanden, circa 2 maanden redelijk substantieel open geweest (half sept - half nov) , tot 0.00u en op 75%. We zijn het enige land in Europa dat nog steeds horeca en cultuur en evenementen gesloten heeft, dat is onbegrijpelijk. Gebaseerd op doemscenario’s van RIVM in december, die gelukkig niet uitgekomen zijn, maar waar men nog steeds aan vasthoudt en slechts beperkt wil gaan openen. Het draagvlak is inmiddels tot een dieptepunt gezakt, bij getroffen sectoren maar ook bij de bevolking. Het is cruciaal dat de politiek daar oog voor heeft; gelukkig hebben vele burgemeesters daar vorige week ook een brandbrief over gestuurd.'

Songfestival geen reddende engel

In mei 2021 werd het Eurovisie Songfestival gehouden in Rotterdam Ahoy. Ondanks dat er publiek bij het grootste live-evenement in de Nederlandse TV historie ooit mocht zijn heeft dit Ahoy niet gered. Ze houden het niet nog een jaar vol op deze manier. 'Het Eurovisie Songfestival was een prachtig event in een moeilijk jaar. Maar uiteraard kun je daarmee alleen je business niet draaiende houden.'

Lef en daadkracht vanuit Den Haag

Ahoy hoopt op lef en daadkracht vanauit Den Haag. 'Na twee jaar weten we veel over het virus en de impact van maatregelen op de maatschappij. Gezondheid is meer dan de afwezigheid van covid. De negatieve gevolgen, zowel maatschappelijk als economisch, zijn groter dan ooit en het draagvlak voor het beleid daalt zeer sterk. De scenario’s waarop de huidige lockdown gebaseerd waren, blijken (gelukkig) niet bewaarheid; daarom deze dringende oproep om de lockdown op te heffen en met een heropeningsplan te komen. We zeggen dit al 1,5 jaar. Maar daar ontbreekt het aan. Men stuurt op onduidelijke modellen, op beheersing van elk risico, ten koste van jongeren, ondernemers, iedereen die van het leven houdt. Er is geen enkele grond om ons nog dicht te houden. We moeten, willen, en kunnen open gaan EN open blijven.'


«   »